تبلیغات
قصه گویی شاهنامه فردوسی (دستان118) - مطالب قصه ها (بخش دوم 26 تا 50)

آزادی قارن فرزند کاوه
[http://www.aparat.com/v/OV61J]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=OV61J&key=611e69b552607043c17b89e20de7f3b11a12f72a&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 35 ، آزادی قارن فرزند کاوه ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

خیانت بهرام برادر قارن
[http://www.aparat.com/v/7mfWu]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=7mfWu&key=95ee258aca719d9e515572781551cf758be7f293&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 34 ، خیانت بهرام برادر قارن ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

غارت کاویان قلعه
[http://www.aparat.com/v/ieVcx]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=ieVcx&key=2cf7efd56cee3e1ff664ebbd865ba9b3afa2f46a&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 33 ، غارت کاویان قلعه ،

نجات زابلی ها
[http://www.aparat.com/v/3APvW]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=3APvW&key=5d1b51194a3719403b7388011bb2d135fda2e9f5&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 32 ، نجات زابلی ها ،

دنبالک ها: کانال تلگرام ، آپارات ،

سه شنبه 4 آبان 1395

قصه گویی شاهنامه - قسمت 31 - دسیسه ویسه

   نوشته شده توسط: گروه فرهنگی دستان 118    نوع مطلب :قصه ها (بخش دوم 26 تا 50) ،

دسیسه ویسه
[http://www.aparat.com/v/1Mm0L]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=1Mm0L&key=da18d34a5af77e72eb64d8e17f059b2f2366a94d&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 31 ، دسیسه ویسه ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

جنگ طورک و کلسم
[http://www.aparat.com/v/egA1I]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=egA1I&key=980fbfd17643283b921f3a50b6174d4663335d37&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 30 ، جنگ طورک و کلسم ،

دنبالک ها: آپارات ، کانال تلگرام ،

تولد افراسیاب
[http://www.aparat.com/v/40g1q]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=40g1q&key=1031444577704ffeb3849e0f7a19e939bca98d5b&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 29 ، تولد افراسیاب ،

دنبالک ها: کانال تلگرام ، آپارات ،

ازدواج مهر و پشنگ
[http://www.aparat.com/v/bk1XB]

با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=bk1XB&key=3191f5ffe22836ec3c45df7b92699b50027300f6&scale=0&theme=c_3برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 28 ، ازدواج مهر و پشنگ ،

دنبالک ها: کانال تلگرام ، آپارات ،

سه شنبه 4 آبان 1395

قصه گویی شاهنامه - قسمت 27 - عشق پشنگ

   نوشته شده توسط: گروه فرهنگی دستان 118    نوع مطلب :قصه ها (بخش دوم 26 تا 50) ،

 عشق پشنگ
[http://www.aparat.com/v/PBxAa]


با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، و اسکن کد QR ویدیو را روی موبایلتان مشاهده کنید.


کد QR:http://www.aparat.com/public/public/html/qrcode.php?uid=PBxAa&key=6af46d6e2a093dfe45e25416610c2c9e09e7d3be&scale=0&theme=c_3


برچسب ها: قصه گویی شاهنامه ، قسمت 27 ، عشق پشنگ ،

دنبالک ها: کانال تلگرام ، آپارات ،

سه شنبه 4 آبان 1395

26

   نوشته شده توسط: گروه فرهنگی دستان 118    نوع مطلب :قصه ها (بخش دوم 26 تا 50) ،


دنبالک ها: آپارات ،

تعداد کل صفحات: 2 1 2